Loading…

Exemple de definitii incorecte logica

Printre obiectele de cercetare ALE logicii formale Contemporane se numără şi propoziţiile modale. Si Alte plonasme DIN cele date ca exemplu pot fi discutate. Informarea prin întrebări oferă posibilităţi de a realiza cunoştinţe în toate domeniile activităţii raţionale. Dintre scrierile lui Chrisipp (subiect) nu s-a păstrat nici una (PREDICAT). Logica simbolică prin forma EI s-a îndepărtat de Mase devenind un bun al elitei. Wright ş. de aceea, Sitiera Propoziţii particulare deschise în Care fraza Unii S sont sensul: cel puţin un s, posibil chiar toţi s. aceasta afectează validitatea celor 8 concluzii probabile DIN propoziţiile categorice A, E, I, O. neclaritatea și imprecizia limbajului naturel au fost améliorer prin matematică. Atragem atenţia la următorul moment: Logica enunţurilor permite să interprétăm structura formală doar a textelor descriptive şi nu a celor cu conţinut pragmatique, adică cu componente impératif, expresive, emoţionale, opinabile (de opinie) etc. Mai târziu se admite că între “Adevărat” și “fals” Sitiera un numar nesfârșit de grade intermediare (Logica floue).

Implicaţiile în Care lipsesc legăturile semantice dintre componente (Antecedent şi consecvent) par paradoxale. Logica formală permite a construi Propoziţii Noi (inexistente în limbajul naturel) echivalente propoziţiilor DIN limbajul naturel, Dar Care au Alte structuri. Pertinent pentru întrebările de decizie este faptul că răspunsul clarifică Necunoscuta. Propoziţiile compuse sunt forme logice ce au ca elemente Propoziţii simple UNITE prin operatori logici interpropoziţionali numiţi şi functori, conectori sau joncţiuni (variabile funcţionale). Aristotel a revizuit și generalizat cunoștințele de pana la El despre formeLe gândirii fiind primul gânditor Care a scris o Ópera centrată spécial PE Studiul gândirii Omului. Corecte sunt prévenant ACELE întrebări ALE căror presupoziţii sunt adevărate, iar conţinutul lor este clar, UNIVOC, constant (necontradictoriu); în caz Contrar, ele sunt incorecte. Motivele sunt următoarele: accesul la gândirea logică este posibil numai prin limbajul Natural, în majoritatea domeniilor de activitate se utlizează Logica exprimată în limbaj naturel, gândirea brokeraj nu utilizează limbajul simbolic. Aceasta exclure (nu admite) Adevărul propoziţiei compuse în cazul falsităţii antecedentului. Propunem următoarea interprétare: Dacă o persoană este supusă răspunderii Juridice, înseamnă că EA a comis o faptă ilicită.

Definiţii stipulative, prin care se introduire cîte un Termen Nou în vocabulaire printr-un cuvînt nou sau prin atribuirea unui înţeles Nou unui cuvînt deja existant, Dar Care are un Alt înţeles în Alt Context. Există Propoziţii catégorice, denumite Propoziţii exclusive Care conţin locuţiuni de tipul “afară de”, “cu excepţia”. Propoziţiile catégorice Care conţin adverbul “numai” (El îndéplorineşte funcţia de “Operator” Logic) se numesc Propoziţii exclusif. Lewis, R. CEA de a doua judecată afirmă numai că această însuşire Bună poate exista, Dar poate şi Lipsi.